FINANČNĚ EDUKATIVNÍ PODCAST

FINEDU

MARTIN

TOMAN

„Tímto projektem bych chtěl lidem pomoci pochopit finanční svět. Aby každý přijal finanční zodpovědnost za sebe či za svou rodinu a nakládal se svými pěnezi efektivně.“